Home > Clothing > Chinos > Tommy Hilfiger Denton Chino, Navy Blazer