Home > Clothing > Shirts > Gant Slim Poplin Stripe Shirt